تغییرات شرکت

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

تغییرات شرکت در زمانی مورد نیاز میباشد که شرکت تصمیماتی درمجامع عمومی گرفته و برای آن میخواهد اقدام نماید ، تغییر میتواند در تغییرات اعضاء ، تغییرات آدرس ، تغییر نام و یا انحلال شرکت باشد.

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت بستگی به نوع شرکت شما از لحاظ مجوزی یا غیر مجوزی بودن آن و هکاری نمودن اعضاء شرکت در زمان امضاء صورتجلسات دارد ، تغییرات شرکت در زمانی مورد نیاز میباشد که شرکت تصمیماتی درمجامع عمومی گرفته و برای آن میخواهد اقدام نماید ، تغییر میتواند در تغییرات اعضاء ، تغییرات آدرس شرکت ، تغییر نام شرکت و یا انحلال شرکت باشد.

برای ثبت تغییرات شرکت شما نیاز به تنظیم صورت جلسه مربوط به نوع تغییرات خود دارید که باید به امضاء تمامی اعضاء شرکت در آید.

اگر شرکت شما در زمان تاسیس مجوزی بوده ، و مجوز از سازمانی به اداره ثبت شرکتها ارائه داده اید برای ثبت تغییرات شرکت حتما باید مجددا مجوز ارائه شود.

صورتجلسات تغییرات نیز به مهر سازمان مربوطه خورده و با الباقی مدارک جهت بررسی و کارشناسی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

انواع تغییرات شرکت

  1. ورود و خروج اعضاء و تعیین سمت
  2. کاهش و افزایش سرمایه
  3. الحاق به موضوع شرکت
  4. تغییرات انحلال شرکت
  5. ثبت تغییر نام شرکت
  6. تغییرات آدرس شرکت

ورود و خروج اعضاء و تعیین سمت

شرکتها پس از تاسیس در روند کاری تجاری خود به مرور به تغییراتی در اعضاء نیازمند میشوند.

در این صورت در مجمع عمومی تصمیمات گرفته و صورتجلسات تنظیم میگردد.

در تغییرات اعضاء ۳ صورتجلسه تنظیم میگردد که در آن سمتهای هر یک از اعضاء ، درصد سهم ، حق امضا باید مشخص شود.

کاهش و افزایش سرمایه شرکت

شرکتها ممکن است بنا به شرایطی نیاز به افزایش سرمایه بابت قرارداد و یا مناقصات و یا مزایده پیدا کند.

در این صورت سرمایه مورد نظر در اساسنامه شرکت میبایست اضافه و به ثبت برسد.

و طبق قانون تجارت در روزنامه رسمی نیز باید به چاپ برسد.

الحاق به موضوع شرکت

ثبت تغییرات الحاق به موضوع زمانی مورد نیاز میباشد که شما در پروسه فعالیت خود برای قرارداد با شرکتی نیاز به موضوعی جدیدی دارید که در اساسنامه شما ذکر نشده است.

موضوع مد نظر را به فعالیت خود اضافه کنید که در اصطلاح الحاق به موضوع گفته میشود.

ضمنا موضوع فعالیت قبلی امکان حذف ندارد و موضوع جدید به آن اضافه میگردد.

تغییرات انحلال شرکت

انحلال شرکت نیز جز تغییرات شرکت میباشد که در آن با صورت جلسه مجمع عمومی تصمیمات انحلال شرکت تنظیم شده و به امضاء هر یک از اعضاء رسیده و برای تایید نهایی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

شرکت مورد نظر در زمان انحلال نباید بدهی مالیاتی داشته باشد.

ثبت تغییر نام شرکت

اگر شما نامی که قبلا برای شرکت انتخاب و به ثبت رسانده اید بنا به دلایلی قصد تغییر آن را دارید میتوانید در مجمع شرکت تصمیم تغییر نام تنظیم کرده و به امضاء تمامی اعضاء رسانده و برای تایید به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

نامهای مورد نظر باید ۳ سیلابی و و فارسی باشد.

تغییر آدرس محل شرکت

زمانی که شرکت شما محل فعالیت خود را تغییر داده و در محل جدیدی مستقر شد باید آدرس جدید شرکت را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایید.

در این صورت تصمیمات تغییر آدرس نیز در مجمع گرفته شده و طی صورتجلسه ای به همراه مهر و امضاء تمامی اعضا به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .

رفع نقص

در بعضی از موارد پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها جهت و برسی کارشناس ، احتمال نقض در ارسال مدارک شرکت وجود دارد.

در این صورت کارشناس اداره مدارک کسری را جزء رفع نقص در سامانه بارگذاری مینماید.

شرکت میبایست مدارک مد نظر کارشناس را از طریق پست و پاک رفع نقص به اداره ارسال نماید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا