دفاتر پلمپ

پلمپ دفاتر قانونی و تجاری چیست؟

پلمپ دفاتر و یا همان دفاتر پلمپ از دو دفتر روزنامه و کل تشکیل شده است که شرکتها هرساله موظف به دریافت آن میباشند.

پلمپ دفاتر جزء مدارکی میباشد که پس از ثبت شرکت باید جهت دریافت دفاترپلمپ اقدام نمود که شرکت مشمول جرایم مالیاتی نگردد.

هر ساله قبل از پایان سال تمامی شرکتها موظف به دریافت پلمپ دفاتر سال جدید شرکت میباشند.

در زمان تایین شده شرکتها میبایست دفاتر خود را دریافت کنند و پس از پایان زمان مشخص شده به هیچ عنوان شرکت نمیتوانید دفاترپلمپ قبل از آن تاریخ را دریافت نمایید.

انواع دفاترپلمپ

 1. دفاتر قانونی
 2. دفاتر تجاری

دفاتر پلمپ قانونی

پلمپ دفاتر از دو دفتر روزنامه و دفتر کل تشکیل شده است که شرکتها در زمان فعالیت میبایست فاکتورهای خرید و فروش و یا خدمات خود را داخل دفاتر وارد نمایید.

زمانی که ممیز اداره مالیات برای رسیدگی شرکت شما اقدام مینماید شما باید دفاتر را به ممیز خود ارائه دهید و در صورت نداشتن دفاتر مشمول جریمه خواهید شد.

دفاترپلمپ تجاری

نوع دیگری از دفاتر میباشد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای دریافت کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی اقدام مینماید به آن نیاز دارد.

این نوع دفاتر نیز باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد.

چه اشخاص یا انصافی باید دفاترپلمپ دریافت کنند؟

 1. صاحبان واحدهای تولیدی و کارخانه جات
 2. صاحبان هتل ها
 3. دریافت کنندگان کارت بازرگانی
 4. بیمارستانها ، آزمایشگاهها و درمانگاهها
 5. صرافی ها و طلا فروشی ها
 6. فروشگاههای زنجره ای
 7. شرکتها و موسسات باربری و حمل و نقل مسافری
 8. دفاتر خدمات مالی و حسابداری

جرایم عدم دریافت پلمپ دفاتر

 • عدم ارائه دفاترپلمپ به اداره داریی ۲۰% جریمه به نسبت مالیات طبق ماده ۱۹۳ق م م
 • عدم ارائه دفاتر باعث لغو معافیت های قانونی میگردد طبق ماده ۱۴۶
 • عدم ارائه دفاتر موجب رسیدگی به صورت علی الرس میگردد طبق بند ۱ ماده ۹۷
 • ارائه دفاتر پلمپ خالی و نانویس که شخص فعالیت خود را وارد نکرده باشد رد دفاتر خواهد شد ماده ۹۵

جهت اطلاعات بیشتر در مورد دریافت پلمپ دفاتر میتوانید با همکاران ثبت عصر جدید در ارتباط باشید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا